NZLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

New Zealand Yearbook of New Zealand Jurisprudence

You are here:  NZLII >> Databases >> New Zealand Yearbook of New Zealand Jurisprudence >> 2007 >> [2007] NZYbkNZJur 1

Database Search | Name Search | Recent Articles | Noteup | LawCite | Download | Help

Editors --- "Poroporoaki - farewell and acknowledgements" [2007] NZYbkNZJur 1; (2007) 10 Yearbook of New Zealand Jurisprudence

Last Updated: 24 April 2015Poroporoaki – Farewell and Acknowledgements

Me wehi ki te Atua, me whakahōnore a Kīngi Tūheitia, e noho mai rā i runga i te ahurewa tapu o ōna tūpuna, o tana whaea. He kura i tangihia, he maimai aroha ki a rātou kua whetūrangihia...

Te Arikinui, Dame Te Atairangikaahu

Tērā Matariki huihui ana mai

ka ngaro rā, ē, te whetū kukume ata

E rangi e, kei taku ariki... te whiriwhiringa o te motu, te whakapiringa o ngā tāngata

Ko tō rongo e waiho i muri nei, ka hau ki te rangi

Waiho nei ki te iwi e pīkau nei i ō manako

E rangi e, kei taku ariki....okioki mai rā i raro i ngā parirau atawhai o te Atua. Paimārire

Ngahinaturae Te Uira

E te rūruhi, e te piki kōtuku. Haere atu rā kia poipoia rā koe i te uma o tō tātou kuia, o Hinenuitepō e tāwhana mai rā i te kāpunipuni o ngā wairua. Kia au tō moe tahi i waenganui i ō rahi, i ō tātou tūpuna kua whetūrangitia. Nō reira e kui, e te kurupounamu, ka nui te tangi o te ngākau mōu kua wehea nei. Haere ki te huinga o te kahurangi, oti atu ai koutou e kui e...

Bob Rawiri

Tērā a Kaiwaka i te rangi te tohu mai rā i te hinganga ōu e te tōtara o te wao nui a Tāne. Kua topea koe e te toki hāhā o Aituā kua whakataukītia nei. Moe mai koe ki tuā o Rangi-whakamoe-ariki, moe mai ki a Nunui mā, ki a Roroa mā. Hoki atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata i te wāhi ngaro.

Nā te matamata o te kāheru koutou i tuku,

Mā te matamata o mahara koutou e hokihoki mai anō.

We pay tribute to our creator, and also honour King Tūheitia.

With deep sadness, we farewell and acknowledge the passing of Te Arikinui, Dame Te Atairangikaahu, Māori Queen and, during her reign, head of the Kīngitanga. We also acknowledge the passing of Ngahinaturae Te Uira and Bob Rawiri, esteemed elders of Tainui and experts in tikanga who participated in our symposium on tikanga, and who are now taken from this world, but who will never be forgotten.


NZLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.nzlii.org/nz/journals/NZYbkNZJur/2007/1.html